--- VERANDERINGEN ---


Engelenhulp


Geboorte


Leven


Albert Einstein


Helpen


StervenVeranderingen door de realisatie van helder bewustzijn.
Stralende blijdschap verwezenlijken.

In helder bewustzijn ontstaat er een indrukwekkend veranderingsproces
van de persoonlijkheid. Hieronder staat een lijst met veranderingen die
ontstaan als helder bewustzijn een stabiele realisatie wordt. Sommige
eigenschappen en gevoelens zijn sterker aanwezig bij de één dan bij 
de ander. Ook de tijd waarin deze veranderingen ontstaan verschilt per
individu. Ook een plotselinge realisatie (meestal na intense pijn) vergt
maanden tot jaren van integratie waarin de plotselinge euforie een 
rustige verworvenheid wordt. Elk nú-moment van helderheid echter 
is al een ervaring en opening naar de genoemde eigenschappen. 
Bedenk bij het lezen, dat iedereen deze eigenschappen van nature 
al bezit en dat helder bewust worden de weg er naar toe vrij maakt. 
Alle veranderingen ontstaan daardoor. Enerzijds is er in helder bewustzijn 
een open instroom van blijheid en tevredenheid met het leven.
En anderzijds vallen de nadelen weg van geloof hechten aan  
gedachtes die lijden oproepen en in stand houden.

Het einde van lijden.

Er ontstaat een persoonlijkheid die geen problemen meer heeft (of maakt) 
ongeacht de omstandigheden waarin hij verkeert. Mildheid, relativeren, 
zachtheid en vriendelijkheid zijn de uitingen van deze verandering. Ongeacht 
hoe agressief of moeilijk een persoonlijkheid ook was onder invloed van zijn 
oude denkbewustzijn. Wat blijft er over van depressiviteit als er niet meer aan 
geleden wordt? Een fysieke behoefte aan rust, dat is alles en ook dat kan zich 
herstellen. Het therapeutisch resultaat van helder bewustzijn is enorm. 
Het komt voor dat mensen die denken aan zelfmoord, in helder bewustzijn, 
een diepe dankbaarheid voelen voor het leven zoals het nu is. 
Hoe is dit mogelijk? Stress, emotionele pijn en ergernissen worden in 
helderheid duidelijk herkend als gevolg van eigen interpretaties en gedachtes. 
Al die gedachtes zijn onzin en met die realisatie is de weg vrij voor het
binnenstromen van rust, waardering, liefde, warmte en dankbaarheid.   

Onvoorwaardelijke liefde.

Intuïtief openstaan voor wat er in helder bewustzijn opkomt, verandert 
het gevoelsleven. Gevoelens van warmte, liefde, genegenheid worden vaker 
gevoelt. Niet alleen binnen het eigen gezin en vriendenkring maar in feite naar 
iedereen die men ontmoet, de natuur en de wereld als geheel. Ook zonder 
helder bewustzijn voelt ieder mens een kracht in zich om anderen te helpen. 
Die kracht breekt dwars door onbewustheid heen. In helder bewustzijn wordt 
deze helpende kracht duidelijker gevoeld en herkend in anderen. 

Rust, stilte en wijsheid. 

Rust en stilte komt in de plaats van drukte en rationaliteit. Deze rust 
doordringt elke cel in ons fysieke lichaam en creëert daar gezondheid en een 
langere levensduur. De overgang van denkbewustzijn naar helder bewustzijn
voelt alsof er een waas wordt weggetrokken en alles helder wordt. Het duurt
doorgaans een tijd voordat deze helderheid een stabiele realisatie wordt. 
Wat er opborrelt uit stilte beïnvloed ook het denken, waardoor creativiteit, 
inspiratie en echte wijsheid (niet voortkomend uit rationele kennis 
en zelfs niet uit ervaring) meer vrij naar binnen kan stromen. "Er eerst
een nachtje over slapen" en "Het eerst even laten bezinken" zijn uitdrukkingen  
die verwijzen naar de kracht en wijsheid die op kan komen vanuit stil bewustzijn. 
En helder bewustzijn IS bewust zijn van alles wat er opkomt vanuit stilte.  

Passievol handelen ten dienste van anderen.

Iedereen heeft een intuïtief weten wat te doen, op elk moment. 
In het ritme van alledag zit een balans tussen: rust, fysieke-activiteit, 
denkactiviteit en precies dát doen waar de omstandigheden om vragen. 
Dit weten wat te doen, wordt echter vaak verstoord door rationele 
overwegingen die zwaar inzetten en de signalen vanuit stilte misvormen. 
We kijken naar de wereld vanuit denkbewustzijn terwijl een gedachte niet 
meer is dan een toegevoegde droom. In helder bewustzijn komen de signalen 
vanuit stilte zuiverder door en is het veel gemakkelijker in balans te blijven en 
mee te stromen met wat de omstandigheden van je vragen. En dat is pas echt 
vrije wil. In grote maar ook in de kleine dingen van alledag worden we geleid
vanuit stilte. Het kunnen luisteren daar naar maakt je succesvol en houd je
in balans. Het brengt via jou warmte en geluk naar anderen en de planeet als
geheel. Alles wat je doet krijgt de kwaliteit mee van jouw bewustzijn van dat
moment. Het zou kunnen dat je veranderd van werk, het zou ook kunnen dat je 
blijft doen wat je nu doet. Het is een wonderlijke ervaring om intuïtief 
mee te stromen met wat het leven van je vraagt.

Gemakkelijk kunnen omgaan met moeilijke levens situaties.

Er is overduidelijk veel hardheid, agressie en geweld tussen mensen, zowel 
in gezinnen als collectief tussen landen en bevolkingsgroepen. Helder bewust 
gezien is al het kwaad in de wereld, slechts het gevolg van verwarring, 
ontstaan door de illusies van het denken. De pijn en het lijden dat deze 
verwarring met zich meebrengt, is een roep om hulp, een roep om verlost te 
worden van pijn. En daarmee is lijden een van de belangrijkste 
transformerende krachten. Dit zien in de agressie van een ander is mildheid. 
De achterliggende goedheid en liefde, wat ieders ware natuur is, blijft zichtbaar 
achter de in verwarring ontstane agressie. In helderheid wil je alleen maar 
helpen en zo erger voorkomen. Agressie smelt weg 
als er begrip en warmte tegenover staat. 

Bewust kunnen leven in een nog onbewuste wereld.

We leven in een wereld die nog grotendeels onbewust is. Agressie, pijn en 
ellende is daar het bewijs van. Hoe kunnen we daar goed mee omgaan? 
Niet door te streven naar geld of roem. Niet door beter te willen zijn dan 
anderen, niet door anderen te veroordelen in roddel en minachting, niet door 
de omstandigheden de schuld te geven van ellendige gevoelens. 
Wat er ook gebeurd, wat je ook doet, waar je ook bent ... helder bewust zijn
is  echt het enige dat belangrijk is. Hieruit vloeit spontaan het juiste handelen, 
het juiste doel, het juiste woord om te zeggen. Je versmelt met dat wat is, 
op een liefdevolle manier. We hoeven niet te weten hoe te handelen, hoe om 
te gaan met onze kinderen, vrienden, buren, collega's of de moeilijkheden van 
het leven. Hierop vertrouwen groeit met de tijd. Ik zeg niet dat er geen 
tegenslagen meer op je pad kunnen komen. Tegenslag wordt echter niet 
meer als tegenslag ervaren. In helderheid vindt alles zijn perfectie, 
precies op de juiste manier en tijd. Zo kunnen we helder bewust 
leven in een onbewuste wereld. En in leven en in dood blijft 
de kwaliteit van je bewustzijn verbonden met alles. 
Ik dank je daar voor!

Klik hier voor de infopagina over Pijn en Liefde.