Rusten aan de bron - Michiel Slegten              online bestelknop


Jij bent het helemaal: Een kort stukje hieruit.

3. Ik ken zoveel mensen die verlichting gevonden hebben, en ze vonden
dit allemaal op hun eigen wijze. De realisatie die daar het gevolg van was, 
was ook allemaal verschillend. Het waren altijd delen die verlicht werden
en andere delen bleven onverlicht. Het pad van verdere realisatie begint
als je ontwaakt tot je ware natuur. Zelfrealisatie wil alles doordringen
en dat is een eindeloos integratieproces. We zijn beginners
en blijven dat altijd, op het pad van spiritualiteit.

4. Het pad van integratie kent vele valkuilen. Leer die kuilen kennen
van binnenuit, hoe klein of hoe groot ook. De kuil is de toegangspoort
naar het vervolg van je pad. Ontwijken of ontkennen heeft geen zin.