Rusten aan de bron - Michiel Slegten              online bestelknop


Het gevoel van zinvolheid: Een kort stukje hieruit.

6. Het geloof in de waarheid van alle sombere verhalen kan sterven. 
Maar alleen als je er het gevoel van uiterste zinvolheid voor 
terugkrijgt. Die zinvolheid wacht op je, zoals een geliefde in je bed.

7. Als je denkt geen geliefde te hebben, dan heb je het mis. 
'Geen geliefde hebben' is een onwaar verhaal. Je ervaring is totaal 
anders. Dit boek in je handen draag je liefdevol, zonder ruwheid en 
zonder het te laten vallen. Je wordt gestreeld door de luchtstromingen
om je heen. Je lichaamsgevoel kust je van binnen uit. De concrete 
ervaring van het nú is bij iedereen liefdevol aanwezig, altijd!