Rusten aan de bron - Michiel Slegten              online bestelknop


Liefde: Een kort stukje hieruit.

14. Oefening: Door met volle aandacht, zacht en teder te ervaren, 
ontdek je liefde. Liefde als gevolg van eenheid kun je op elk moment 
ervaren. Je ervaring vindt plaats in eenheid. Voel het, 't is niet 
moeilijk, als je bewust wordt van dat wat is.

15. Oefening: Wat je ervaart daar hou je van, open jezelf daarvoor.
Als je dit gevonden hebt, heb je de liefde verwezenlijkt. 
En kun je dat integreren in álles wat je ervaart. 
Kijk om je heen en hou van dit wonderlijke zien. 
Voel de tederheid en levende warmte in elk gevoel. 
Ontmoet de ander als jouw ervaring, eenheid is liefde.