Rusten aan de bron - Michiel Slegten              online bestelknop


Wie ben ik? Dit: Een kort stukje hieruit.

2. Meestal vragen we ons niet af, wie we zijn. 
Maar een diep gevoeld antwoord op deze vraag is van grote waarde. 
Wie ben ik? Zonder onderzoek denken we dat we de mix van lichaam
en karakter zijn. Een individu dus met een eigen lichaam.

3. De overtuiging dat we in een lichaam zitten, betekent afzondering 
en sluit de eenheid uit. Het maakt dat we kwetsbaar en egoïstisch zijn.
Opgesloten in een lichaam … angst en verlangen zijn geboren. 
En toch bevinden deze emoties en drijfveren zich aan de oppervlakte. 
Jij bent een oceaan van eenheid. Als je dát als identiteit zou 
kunnen ervaren dan verdwijnt dat kwetsbare gevoel voorgoed, 
evenals de noodzaak egoïstisch te zijn.