--- Uit mijn boek Rusten aan de bron ---


                                 H16 Natuurlijke Meditatie


Hst 16 natuurlijkemeditatie.nl

2. Of je nu Zen beoefent of Vipassana of Dzogchen of Advaita, alle spiritualiteit wil dat je bewust bent van jezelf als dit moment.

3. Natuurlijke meditatie is de beoefening van natuurlijk bewustzijn. Zowel overdag als tijdens slapen oefen je om bewust te zijn 
van jezelf als dit moment. Integratie in alle aspecten van je zijn staat centraal. Daartoe werk je met drie realisaties. 
De eerste is bewust wording van de stilte waarin je zintuiglijke indrukken, emoties en gedachtes ervaren worden. 
Twee, is het ervaren van jezelf als de onmetelijke openheid van bewustzijn. In de derde realisatie 
ervaar je de eenheid, van bewustzijn en vorm, als dat wat je bent.

4. Natuurlijke meditatie is zelfrealisatie als praxis. Tijdens alles wat je doet, oefen je om bewust te zijn van stilte, 
bewustzijn en eenheid. Je realiseert de oneindige rijkdom die je altijd al was. Je beginpunt, de beoefening en het eindpunt, 
zijn het zelfde. Wees stil, daarin ontvouwt zich alles. Is het zo simpel? Ja dat is het! 
Maar hoe oppervlakkig ervaar je dit? En hoe snel vergeet je dit niet?

5. De beoefening van natuurlijke meditatie is volledig vrij en spontaan. Er is geen focus op je adem, de focus volgt de wisselingen 
in je ervaring. En dat volgen doe je vanuit stilte, openheid en eenheid. Natuurlijke meditatie is verlichte actie, 
geen stil zitten. Als je eenmaal je natuurlijke bewustzijn hebt leren kennen, dan is dát je beoefening.

6. Hoe ziet jouw natuurlijke bewustzijn er dan uit? Wel exact dat wat je nu ervaart! En als je daarvan 
bewust bent, kun je ook de stilte en openheid beseffen waarin alle ervaring oplicht.

7. Merk op dat er een spontane afwisseling is: het horen van een geluid, een gevoel in je lichaam, het zien van iets, gedachtes. En die 
dans van het leven in jou (als jou) gaat altijd maar door of je dit beseft of niet. Het wèl bewust zijn, is de beoefening van natuurlijke meditatie.

8. Het niet beseffen wat er in je gebeurt, noemen we onbewust zijn. En dat onbewust zijn is zo normaal, dat we niet beseffen 
dat het de oorzaak is van alle problemen die we als mens en mensheid ervaren. De pijn die mensen zichzelf aan doen is enorm! 
Elke kleine of grote tegenslag, roept angst en woede op.

9. In normaal bewustzijn neemt de droom van gedachtes alles van je over. Dat is ego. 
En dat gebeurt met zo'n kracht dat je de werkelijkheid van elke ervaring mist. Je ervaart altijd eenheid, 
maar dat ontgaat je volkomen. Met catastrofale gevolgen. De domheid en ellende die daarvan het gevolg is noemen we normaal bewustzijn.

10. Natuurlijke meditatie begint met twee 'staten van zijn' duidelijk te leren herkennen: je kunt bewust zijn en je kunt onbewust zijn. 
En dat verschil herkennen is als de lamp aansteken in het donker. Dat zien wordt uiteindelijk zo sterk dat je het gevoel hebt te kunnen 
wisselen tussen: stress en ontspanning, onvrijheid en vrijheid, domheid en intelligentie, lijden en volmaakte tevredenheid.

11. In werkelijkheid zijn mensen altijd bewust. Maar meestal zijn ze onbewust dát ze bewust zijn. En dat is een gigantisch verschil. 
We kunnen onszelf vergelijken met een dakloze die niet weet dat hij een grote erfenis gekregen heeft. Hij is miljonair 
maar kan er geen gebruik van maken. Zo zijn wij ook als we onbewust zijn.

12. We zijn liefde maar voelen ons soms ellendig. We zijn perfect maar vinden onszelf maar middelmatig. We zijn zo intelligent 
als het leven zelf, maar vinden onszelf vaak tekortschieten. We zijn volmaakt tevreden maar ontevredenheid is een dagelijks gevoel.

13. Als het licht van bewustzijn in het donker schijnt, mag je raden wie er wint. Liefde omhelst het liefdeloze. Zachte mildheid 
omhelst ergernis. Pijnloosheid omhelst pijn. Blijheid omhelst somberheid. Creativiteit omhelst vastzitten. Al die kwaliteiten zitten 
in de stilte van je bewustzijn. Jij bent je grootste vriend. Ons natuurlijk bewustzijn realiseren is van onschatbare betekenis.

14. Het nú-moment realiseren, met volle intensiteit, dat is onze beoefening. Maar ook relaxt, zoals je bent bij het inschenken van 
een kop thee. Of zoals we een lange trap af lopen op een treinstation. Of zoals we onze geliefde omhelzen. Intens en kalm bewust.

15. In dat nú-moment ervaar je stilte en helderheid. En daarin verschijnt die wonderlijke wereld, die je ook bent. 
Die eenheid is je ware natuur. Die eenheid is de werkelijkheid van je ervaring nu.

16. 'Dit!' drukt het allemaal uit. Bewust zijn van 'Dit!' Maar even later is het licht afgezwakt en wint het duister het weer 
en ben je onbewust geworden. Je denken heeft het overgenomen en zijn verhalen lijken net echt. En je gelooft het ook nog.

17. Als je gedachtes voor waar aan ziet, lijken problemen net echt te zijn. Je zelfbeeld, ergens in 't spectrum van onvolmaaktheid, 
lijkt echt te zijn. Je dagelijkse dingen gaan dan op de automatische piloot. In gesprek met anderen, droom je mee met hun verhalen, 
zonder te beseffen dat het verhalen zijn. En je lichaam reageert op deze verwarring met onrust en soms trieste gevoelens.

18. Leer snel te herkennen wat het is om bewust of onbewust te zijn. Dat is de eerste stap naar vrijheid. De tweede stap is: 
het feit dat je bewust bent omhelzen. Wen eraan, het is een integratie en gewenningsproces. Telkens als je bewust bent van je 
bewustzijn, kan zelfrealisatie zijn werk doen. Jij als 'individu' staat er dan volledig buiten, 
de stilte van het leven gaat voor aangename verrassingen zorgen, altijd!

19. In bewustzijn wordt elk moment als nieuw ervaren, ontdek dat. Of het nu goed voelt of ellendig, beide zijn 
een even grote verrassing. Beide zijn even waardevol. Het is wie je bent op dat moment! Je ellendig voelen is wellicht 
nog waardevoller. Omdat het licht van bewustzijn je vrijer maakt, alles wat knelt wordt bevrijd. Je hoeft het alleen maar 
te omhelzen in stilte. Bewustwording wil overal in doordringen, in alle staten van je zijn!

20. Je dringt dieper door in de oneindige kwaliteit, dat leven heet. Je goed voelen en tegelijk bewust zijn, 
is een diep sereen gevoel, veroorzaakt door niets. Dat goede gevoel vloeit over in alles wat je ervaart. 
Het is een goed voelen dat onverstoorbaar is. Zo leer je je ware natuur steeds beter kennen.

21. Onbewust goed voelen, kennen we ook allemaal. Dan denk je dat het goed voelen komt door een ontmoeting, 
de muziek, het eten, het complement, succes, etc. Dit is een zeer oppervlakkig en kwetsbaar goed voelen. 
De kleinste tegenslag kan het verstoren en zelfs doen omslaan in woede.

22. Zie helder, dat er in onbewust zijn geen vrije wil is, ook al lijkt dat wel zo. 
De droomwereld van je denken heeft daarvoor teveel macht.

23. Vrije wil is er alleen in bewust zijn. Het is de wil van de natuur, de kracht van het leven zelf. 
Kijk om je heen naar de natuur en zie hoe perfect alles groeit en leeft in perfectie. Kijk eens naar 
een bloem en zie hoe mooi, teder en stil het is. Dat is de vrije wil van ware natuur!

24. Het vloeiend meestromen met elk moment, is altijd de beste keuze. Als je stil bewust bent, dan voel je die levenskracht 
zijn werk doen. Gedachtes en overtuigingen blokkeren soms de stroom. Maar de stroom is altijd sterker.

25. Als iemand laaiend boos op je is, dan is hij dat omdat hij het goede wil. Hij wil gelukkig en tevreden zijn. 
En als je ego ter verdediging terug begint te schreeuwen, hardop of in gedachtes, dan verlang je naar eenzelfde rustig 
en tevreden zijn. Kun je dit zien als er iemand boos op je is? Zo ja dan hoef je niets anders te doen dan je emotie 
en je egogedachtes te bevrijden met liefdevol opmerken. Een diepgaande transformatie zal het gevolg zijn. 
Dit is de integratie die plaats vindt met meditatie in actie. Verlicht handelen is het gevolg.

26. Als je lichaam slaapt kun je nog steeds bewust zijn. Dat is te realiseren met behulp van het beoefenen van droomyoga, 
zoals Tenzin Wangyal dat zo schitterend onderwijst. Natuurlijke meditatie werkt ook in de nacht met deze Dzogchen oefeningen.

27. Natuurlijke meditatie is de eenheid ervaren waarin je leeft. Die eenheid is zo gewoon dat we er op gewezen moeten worden 
om het te zien en het bewust te ervaren. De perfectie van: 'dat wat is' wordt middenin het gewone, steeds helderder gerealiseerd.

28. Natuurlijke meditatie is zelfrealisatie zijn werk te laten doen. Eenvoudig door helder bewust te zijn op elk moment en overal.

29. V: Stort ons hele gewone leven, zoals we dat kennen, niet in? Worden mensen uit balans gehaald door bewustwording?

   M: Het is waar dat we in de onbewuste staat een wankel evenwicht ervaren. Dat wankel evenwicht wordt nu stevig gegrond 
    op de realiteit. Bij natuurlijke meditatie staat integratie in het dagelijkse leven centraal. Daardoor krijg je een 
    veelzijdige ontwikkeling. Stel je doet alleen zitmeditatie, dan forceer je gemakkelijk een eenzijdige ontwikkeling 
    van energetische processen. Of stel je wordt je alleen bewust, van de onwaarheden van het menselijke denken. 
    Ja, dan stort je hele droomwereld in. In natuurlijke meditatie raak je de onwaarheden van 't denken kwijt en 
    tegelijk vind je de waarheden van je ervaring, dan is er balans. Je inzichten, je gevoelens, je gedrag, je levenswijze, 
    de energetische processen, alles zuivert zich op een evenwichtige manier.


                               Facebook

                  Helder Bewustzijn is jouw ware natuur1. Op het binnenplein van een Tibetaans Dzogchen klooster waren twee studenten 
vurig met elkaar in debat over: 'Is meditatie nu wel of niet zinvol om te 
beoefenen?' Toen het vurige en speelse debat emotioneel werd, riep de leraar 
die op een afstandje stond mee te luisteren 'Stop!' Beide werden stil en het 
debat kon verder gaan in een meer serene vorm. Na afloop gingen ze hun eigen weg. 
Zittend tegen de kloostermuur met de damp van hete boterthee in hun gezicht. 
De besneeuwde bergtoppen zagen ze niet. De leraar zag dat beide studenten 
verloren raakten in hun gedachtes over het net afgelopen debat. 'Stop!' 
riep hij nogmaals, en vroeg beide tegenover elkaar te gaan zitten met open ogen 
en bewust te blijven van de gedachtewolk die rond hen hing. 
De leraar ging een hapje eten.