Friendsgroup.org
Samenleven gebaseerd op vriendschap


   Video's

Friendsgroup.org


Beste vriend 

Met deze brief wil ik je uitnodigen deel te nemen aan mijn vriendengroep!
Of uitnodigen zelf een eigen vriendengroep te starten! 
Het is een nieuwe vorm van samenleven gebaseerd op voor elkaar klaar staan.
Van heel eenvoudig tot precies zoveel als nodig is.

Veel mensen hebben 1 tot 3 vrienden die hen in alles willen bijstaan en helpen.
Dat willen we uitbreiden tot maximaal 40 mensen. Mensen met een goed hart
die graag willen helpen, maar ook hulp vragen en aannemen, als het gewenst en nodig is.
Om zo concreet een samenleving vorm te geven die gebaseerd is op onderlinge hulp.
Te beginnen nú in ons eigen leven. 

Deze brief is een geboortebrief. 
De komende tientallen jaren zullen er veel oude structuren omvallen, structuren die gebaseerd 
zijn op de competitie van eigen belang. Nieuwe samenlevingsvormen gebaseerd op duurzame
samenwerking komen daarvoor in de plaats. Friendsgroup is zo'n nieuwe vriendelijke 
samenlevingsvorm. De opzet is geschikt gemaakt om uit te groeien tot vele zelfstandige 
vrienden groepen in een dorp, stad, land en wereldwijd. En dit alles is gratis en heel 
eenvoudig te verwezenlijken. Deze brief kun je dan kopiëren en verzenden met e-mail. 
Of via Bestand - Afdrukken meenemen naar een nieuwe vriend. 

Ter inspiratie en als perfect voorbeeld kunnen we kijken naar ons eigen lichaam. Waar alle
lichaamscellen onderling samenwerken zonder concurrentie, elkaar versterkend. 
Waarbij de bloedbaan dient als communicatiesysteem voor: benodigde afvoer, voeding, zuurstof
en hulp waar het nodig is. Zo kunnen wij mensen ook samenleven! Een lichaamscel dat ben jij. 
En de bloedbaan is onze communicatie. En alles wat nodig is kan gaan stromen.
Kloostergemeenschappen wereldwijd leven al eeuwenlang volgens deze economische en 
sociale principes, alles gebaseerd op kostenloze vrijwilligheid. Het beste systeem ooit! 
Friendsgroup is vergelijkbaar, maar ook aangepast aan onze eigentijdse manier van leven. 
Waarbij vrienden verspreid wonen en werken en gewend zijn zelfstandig te leven.

Jou nodig ik uit lid te worden van mijn vriendengroep NL Zwolle1. Op deze website 
www.friendsgroup.org vind je alle info. Wil je dat, dan nodig ik je uit om er verder over te praten.
Je kunt dan ook eigen vrienden zelf lid maken totdat we samen 40 vrienden hebben.
Alle nieuwe leden kennen we dus persoonlijk. 

Als je zelf je eigen vriendengroep wilt starten, begin dan met een besloten Facebookgroep 
te maken. Op deze website www.friendsgroup.org vind je een introductie in vele talen.
Nieuwe groepen raad ik aan om deze naamgeving aan te houden: "Friendsgroup NL Amsterdam2" 
of "Friendsgroup UK London1". Op die manier kunnen we elkaar gemakkelijk terugvinden. 
En hebben we een gezamenlijke uitstraling. Al die verschillende groepen volgen geheel 
zelfstandig hun eigen weg. Nodig dan een vriend uit met je mee te doen. 
En als elk nieuw lid dat zou doen, dan heb je al snel een groep van 40.

Welkom bij Friendsgroup. Graag hoor ik je reactie!
Warme groet, een vriend ...


Vriendelijke afspraken

Alle onderlinge uitwisselingen zijn gratis.
Dat maakt onze vriendgroep alleen maar sterker.
 - 
Je neemt deel als persoon niet als gezin. Wil je partner ook deelnemen?
Heel mooi, hij of zij kan als zelfstandig persoon deelnemen.
-
De vriendengroep is maximaal 40 personen groot en woont in dezelfde stad of dorp.
Door deze grootte is er altijd wel hulp en hulpvraag, en kun je elkaar persoonlijk kennen.
-
De groep kan zijn talenten samen delen op allerlei gebied, gratis en vrijwillig.
Het gratis aanbieden is hierin belangrijk, bepaal zelf wat hierin je grenzen zijn.
Het is niet de bedoeling meer te geven of te ontvangen dan je nodig hebt.
Een gift is een volledige gift, geen ruilhandel om iets terug te krijgen.
Iets aannemen is dankbaar zijn, geen aanleiding om iets terug te geven of te doen.
Het feit dat je bestaat is jouw grootste gift aan de samenleving. 
-
De vriendengroep zal zijn eigen mix hebben van vraag en aanbod zoals:
Advies krijgen bij allerlei zaken.
Hulp bij klussen. "Wie wil er ..." vragen staat vrij.
Eigen verbouwde groentes delen.
Zelf gemaakte producten weggeven.
Het vragen om hulp die je nodig hebt.
Het krijgen van een lening zonder rente.
Vriend in de bijstand en voedselbank, krijgt bijvoorbeeld een gratis wasmachine.
Een huisoppas bij vakantie regelen.
Boodschappen doen voor een oude of zieke vriend.
Steun op emotionele momenten.
Samen met een andere vriend een dure aankoop doen voor gezamenlijk gebruik.
Het uitlenen of delen van elektrische auto's, tegen een redelijke vergoeding.
Het uitlenen van allerlei dingen zoals gereedschap, ladders, boeken, etc.
-
Vrienden die dicht bij elkaar wonen kunnen soms gemakkelijker delen. 
De grotere vriendengroep is een aanvulling daarop. Facebook en e-mail contact 
houdt iedereen verbonden.
-
Het bespreken van je eigen ervaringen en inzichten geeft leven aan de vriendengroep op Facebook.
Wel natuurlijk met respect voor de onderlinge verschillen die er zijn in ideeënland. Het is raadzaam
de hoeveelheid nieuwe berichten (nieuwe thema's) op Facebook te begrenzen: van minimaal 1 per
week tot maximaal 4 per week. Waarbij er in de reactie op dit ene thema vrienden hun mening 
kunnen en mogen geven. Te veel brieven (hoge bloeddruk) maakt de groep ongezond en bij te
weinig brieven en contacten komt de bloedsomloop van onze communicatie tot stilstand. 
En sterft de groep een stille dood. Heeft en wil een vriend geen Facebook lidmaatschap 
dan is een andere vriend bemiddelend contact.
-
Een gezellig buurthuis, café of park is een prima ontmoetingsplek waar we elkaar kunnen treffen.


Donatiepot

Elke groep heeft een donatiepot. 

Een ieder bewaart zijn inleg in zijn eigen huis!

Deelname daaraan is vrijwillig, nooit verplicht. Het is aan te raden maandelijks 
daar een bedrag van eigen keuze in te stoppen. Richtbedrag is 0 tot 20 euro per maand. 
Bij een beroep op jouw donatiepot kun je aangeven hoeveel daarvan gebruikt mag worden. 
Vele schouders maken zware lasten licht. 

Zo af en toe zal bekend worden gemaakt hoeveel er ongeveer in de gezamenlijke donatiepot zit. 

Het is contant geld niet ondergebracht bij banken. Zo wordt het onderdeel van 
een onafhankelijke zelfstandige vrije economie gebaseerd op samenwerking. 

Deze pot is bestemd voor onderlinge hulp, noodsituaties en evt. gezamenlijke uitgaves, etc. 

Vraagt iemand voor zichzelf of voor een ander een donatie, dan komt die vraag 
in de besloten Facebookgroep. Iedereen is vrij om hier wel of niet aan mee te doen.
En de hoogte van je donatie bepaal je zelf. Het gezamenlijke bedrag 
wordt persoonlijk overhandigt. 

Het is zeer zinvol en bevredigend elkaar bij te kunnen staan op deze vriendschappelijke wijze.

Een vriend schreef: "Heel diep ontroerd voelde ik me bij het lezen van je plan. 
En heel graag zou ik met je willen afspreken om hierover te praten. Morgen heb ik alle tijd.". 

En "Ik vind het gewoon een heel mooi prachtig eenvoudig plan. Ik ben nu aan het genieten... 
en ik ben helemaal enthousiast en diep ontroerd en zielsgelukkig en weet ik wat allemaal...". 

Thank you for sharing this wonderful inspired project!
I will share your letter with some friends in the Netherlands. 
with love, Elisabet Sahtouris, PhD
Evolution Biologist, Futurist, Professor, Speaker, Consultant

FAQ vraag en antwoord

Vraag: Kun je ook wisselen van groep?
Antwoord: Ja het is zelfs aan te raden te wisselen of zelf een eigen groep op te starten.
Zo ontstaan de best functionerende vriendengroepen.

Vraag: Wat te doen, wij zijn al met 40 vrienden en er willen heel graag meer mensen bij?
Antwoord: Het is beter een nieuwe groep te starten, dan een grotere groep van 40. 
Je zult zien dat de nieuwe groep al snel ook aan zijn limiet zit.  

Vraag: Iemand vroeg me vriend te worden in zijn Friendsgroup, dat zou ik heel graag willen, 
maar ik heb al zo'n 10 eigen vrienden. Wat is verstandig om te doen?
Antwoord: Soms is het beter je eigen groep te starten. Jouw vriendenkring 
zal de basis zijn van een hechte Friendsgroup. 

Vraag: Kun je ook van 2 vriendengroepen lid zijn? 
Of mijn man en ik, lid van een verschillende Friendsgroup? 
Antwoord: Communiceren met meer dan 40 vrienden wordt erg moeilijk. Ons advies is
lid te blijven van één groep. Je man kan wel bij een andere groep. 

Vraag: Ik erger me aan het gedrag van 1 groepslid. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan?
Antwoord: Het beste is iets meer begrip te tonen dan doorgaans het geval is. 
Wat zou je doen als het je eigen kind was? Overleg en verhinderen 
zonder te verwijten, is wellicht genoeg.

Vraag: Is er onderling contact tussen de verschillende groepen?
Antwoord: Er kan via een persoonlijk bericht op Facebook contact zijn met een andere 
besloten groep. Nederland heeft ook een openbare "Friendsgroup NL" op Facebook. 
Daar kan iedereen meepraten en uitwisselen. 

Graag hoor ik wat je van deze brief vindt... 

Warme groet, 
Een vriend ...

Email ... 
Datum ...
www.friendsgroup.org